Проекти

the existence of the Yugoslav built heritage in the case of the city of Skopje

купрум - рудник на (суб)култура

Иницијатива за ревитализација и пренамена на фабриката „Купрум“ во студентски град на културата